Gevinstliste

til Kulturhusets store spilleaften 4. marts 2021

OBS!!! Gevinstlisten opdateres lige til spilleaftenen

Opdateret:

4. marts 2020

Regler for KulturhusBingo:

KulturhusBingo består af 5 spil: A - B - C - D - E. Spillene findes i det samme bingohæfte.

I spillene fra A til D er der to gevinster + sidegevinster.

1.gevinst falder på første vandrette række (5 tal).

Gevinst nr. 2 falder på næste vandrette række (5 tal).

Spil E er sidste spil også her er to gevinster, hvor sidste gevinst er aftenens hovedgevinst.

1. gevinst falder på første vandrette række (5 tal).

Næste gevinst er hovedgevinsten, den falder på den første fulde plade (15 tal). 


            OBS! Sidst trukne tal, skal altid være indeholdt i bingorækken.

                                   Sidegevinster i alle bingospil.

  

KulturhusBingo er en del af Kulturhusets økonomiske fundament. Overskuddet fra KulturhusBingo går til aktiviteter i Kulturhuset, som er til gavn for børn, unge og deres familier.

Huset drives helt af frivillige ildsjæle.

Kulturhuset siger tak til de mange, der støtter op om ideen og arbejdet.

Kulturhuset v/Kobberbakkekolen/Sydby Parkvej 109, 4700 Næstved - kulturhus4700@gmail.com

GEVINSTLISTE