Generalforsamling

Generalforsamling i Kulturhuset

Tirsdag d.12. maj 2021 kl.19.00

i mødelokalet på Kobberbakkeskolen/Sydby

Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har adgang (2020-2021).

Dagsorden:
      

  1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere.

  2. Formandens beretning.

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

  4. Indkomne forslag.
    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

  5. Valg af bestyrelse på 5 - 7 medlemmer. Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

  6. Valg af suppleanter.

  7. Valg af bilagskontrolant.

  8. Fastsættelse af kontingent.

    9. Evt.