Generalforsamling

Generalforsamling i Kulturhuset

Onsdag d.13. maj 2020 kl.19.00

i mødelokalet på Kobberbakkeskolen/Sydby

Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har adgang (2019-2020).

Generalforsamlingen er udsat!

Ny dato følger.

Dagsorden:
      

  1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere.

  2. Formandens beretning.

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

  4. Indkomne forslag.
    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

  5. Valg af bestyrelse på 5 - 7 medlemmer. Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

  6. Valg af suppleanter.

  7. Valg af bilagskontrolant.

  8. Fastsættelse af kontingent.

    9. Evt.

Efter generalforsamlingen er Kulturhuset traditionen tro vært for et lille traktement, hvor en tilmelding senest mandag d.18. maj er nødvendig.

                       kulturhus4700@gmail.com eller tlf. 50 51 10 37

Kulturhuset v/Kobberbakkeskolen/Sydby Parkvej 109, 4700 Næstved kulturhus4700@gmail.com